Privacy

Insight Hr hecht het grootste belang aan uw privacy.

Alle informatie die u via deze website of door middel van online sollicitaitie bezorgt, alsook alle andere persoonlijke informatie die u in de loop van de sollicitatieprocedure vermeldt, zullen behoudens bezwaar van uw kant, in onze databank geregistreerd worden.

Deze gegevens worden verwerkt en bewaard bij Insight Hr met het oog op een efficiƫnte dienstverlening waarbij wij u op de hoogte kunnen houden van interessante opportuniteiten bij onze opdrachtgevers.

De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de rekutering en de selectie van kandidaten en worden verwerkt overeenkomstig de nieuwe AVG die inging op 25 mei 2018. Overeenkomstig deze wet heeft u recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

U kan ons hieromtrent steeds contacteren via mail: info@insighthr.be