Head of Finance & Control

Bedrijf

Onze opdrachtgever is een internationale onafhankelijke dienstverlener in tankopslag, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten. Met het oog op nieuwe energieën en duurzame grondstoffen,
ontwikkelen ze tevens nieuwe infrastructuuroplossingen om actief bij te dragen aan de introductie van toekomstige vitale producten.
Onze opdrachtgever heeft een wereldwijd netwerk met HQ in NL.

Functie

Wegens veranderingen in de organisatiestructuur zijn wij op zoek naar een Hoofd Finance & Control België. Als Hoofd Finance & Control rapporteer je aan de Manager Finance & Procurement. Je geeft informatie en advies aan het management wat bijdraagt aan het behalen van gestelde doelen. In lijn met het businessplan, wereldwijde functionele richtlijnen, standaarden en wettelijke vereisten, ontwikkel, implementeer en voer je mede financieringsplannen uit. Je geeft leiding aan een finance team van 9 FTE.

Het Hoofd Finance & Control rapporteert aan de Manager Finance & Procurement Belgie.

Verantwoordelijkheden (niet gelimiteerd tot):

Strategische Ontwikkeling

In deze rol draag je bij aan de ontwikkeling en uitrol van de strategie in België. Je speelt een actieve rol bij het ontwikkelen en bewaken van de financiële modellen. Je communiceert met verschillende (management) niveaus, je bewaakt en rapporteert de voortgang met betrekking tot de uitvoering van de strategie. Je draagt bij aan een organisatorische, juridische en fiscale structuur die de uitvoering van de strategie ondersteunt.

Business Control

● Je voegt waarde toe aan de besluitvormingsprocessen van het management door de leiding te nemen op het gebied van business control.
● Je bent leider op het gebied van kostenbeheersing van de werkmaatschappijen. Je zorgt ervoor dat kostenverantwoordelijke budgethouders worden geïnformeerd en uitgedaagd over kostenniveaus en prognoses. Je stelt budgetten en forecasts op, in overeenstemming met de vereisten van onze opdrachtgever.
● Je voert opbrengst-, prestatie- en variantieanalyses uit en je bent verantwoordelijk voor het identificeren en implementeren van initiatieven om de overheadkosten te verlagen en het werkkapitaal te verminderen. Jij en je team valideren initiatieven en bewaken de voortgang van de waarde die in andere werkstromen is vastgelegd.

Financiële controle en rapportage

● Je leidt de rigoureuze analyses van Management Reporting in overeenstemming met de (IFRS) Accounting Manual, waar van toepassing in samenwerking met de shared service provider.
● Je zorgt voor het tijdig opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de Belgische Gaap.
● Je zorgt voor de tijdige beschikbaarheid van nauwkeurige periodieke rekeningen en rapporten.
● Je zorgt voor een adequate bewaking van de balansposities, waaruit een goed zicht op activa en passiva op afsluitmomenten blijkt.
● Je waakt over de algemene gegevenskwaliteit en daagt andere functies uit als dit nodig is.

Groei- en investeringsprojecten

● Je speelt een belangrijke rol bij het verhogen van de kwaliteit van de activa door een kostengedisciplineerde benadering van capex, in overeenstemming met de projectmethodologie van onze opdrachtgever.
● Je ondersteunt bij de besluitvorming door het management.
● Je bewaakt projecten door functioneel aansturen van de projectcontrol functie en het uitdagen van voortgang, commitment en bestedingen aan projecten.
● Je bewaakt de voortgang van de ondersteunende capex-portfolio en het IT-capex-programma.

Financiële en interne controleprocessen

● Je leidt alle financiële processen, in nauwe samenwerking met het management en in lijn met het financiële beleid.
● Je zorgt ervoor dat processen met betrekking tot Crediteuren, Debiteuren en R2R correct worden uitgevoerd.
● Je levert nauwkeurige cashflowprognoses en zorgt ervoor dat het hedgingbeleid wordt nageleefd.
● Je zorgt voor het optimaliseren, monitoren en periodiek testen van de interne beheersingsprocessen.
● Je bent verantwoordelijk voor de toepassing van het Financial Governance-raamwerk.
● Je zorgt voor het “claimbeheer” .
● Je zorgt voor naleving van toepasselijke belastingwetten en voor adequate belastingaangiftes.
● Je zorgt voor eventuele belastingvoordelen mbt investeringenen de wettelijke aangifte wordt gedaan.
● Je bent verantwoordelijk voor adequate verzekeringsdekking en het oplossen van incidenten in samenwerking met de Global Insurance Department van onze opdrachtgever.

Leiderschap

● Je geeft leiding aan de teams Accounting, Capex en Business Control door medewerkers aan te trekken, te leiden en te ontwikkelen zodat zij in staat zijn de doelstellingen van de afdeling te realiseren.
● Je bent het operationeel aanspreekpunt voor de Douane en Sourcing & Procurement medewerkers voor Finance gerelateerde zaken.

Management

● Je houdt toezicht op betrouwbaarheid van informatie en rapportages in het algemeen en toezicht op duurzaamheidsrapportages en trendanalyses.
● Je identificeert risico’s en blootstellingen voor de respectieve locaties, in overeenstemming met het Enterprise Risk Management-proces.
● Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van het mitigatieplan en bijhouden van het risicoregister van de respectievelijke locaties.
● Je houdt toezicht op het beheersen van de voorraadadministratie en het opvolgen van voorraadverschillen ter controle van het voorraadadministratieproces.
● Je bewaakt de stand van zaken van erfpachtvergunningen en tijdige verlenging.

Jouw kwalificaties en vaardigheden als Head of Finance & Control

Je bent een ervaren persoon met sterke organisatorische en leiderschapsvaardigheden. Verder heb je:
● Een masterdiploma in Finance, Business Administration of een verwante richting.
● Succesvol relevant trackrecord in een financiële functie.
● Aantoonbare integriteit voor financieel beheer.
● Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
● Vereiste competenties: analytisch en conceptueel denken, klantgerichtheid, aanpassings- en veranderingsvermogen, beïnvloedingsvaardigheden. Teamspeler, goede probleemoplossende vaardigheden en in staat om meerdere taken effectief uit te voeren.

Aanbod

Collega’s met wie je kunt lachen en die samen tegenslagen omzetten in oplossingen. De meest afwisselende baan waarin jij het verschil kunt maken voor de toekomst van onze opdrachtgever waar doorgroeimogelijkheden centraal staan. Uiteraard kan je rekenen op een competitief salarispakket.

Job Category: Finance
Job Type: Finance Management
Job Location: Antwerp
Job Sector: Oil/Gas/Logistics
ID: Head of Finance & Control

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx