Finance & Procurement Manager

Finance & Procurement Manager

Vopak is ‘s werelds meest toonaangevende onafhankelijke tankopslagbedrijf. We slaan vitale producten met zorg op. Met meer dan 400 jaar geschiedenis en een focus op duurzaamheid, zorgen we voor veilige, schone en efficiënte opslag en behandeling van vloeibare bulkproducten en gassen voor onze klanten.

De wereldwijde energietransitie, de groeiende wereldbevolking en alle nieuwe mogelijkheden van opkomende technologieën zijn belangrijke veranderingen waar wij ons als organisatie mee bezighouden. We zijn vastbesloten om belangrijke infrastructuur oplossingen te ontwikkelen voor de veranderende energiesystemen van de wereld, terwijl we tegelijkertijd investeren in digitalisering en innovatie.

Wij zoeken een Manager Finance & Procurement

Vooruitlopend op de toekomstige mutatie van de huidige functiehouder zijn wij op zoek naar een nieuwe Manager Finance & Procurement. Als Manager Finance & Procurement maak je deel uit van het Vopak Belgium managementteam. Je geeft informatie en advies die bijdraagt aan het behalen van de gestelde financiële en andere doelen. In lijn met het businessplan voor de terminals Eurotank, ACS, Linkeroever en Vopak Energy Park, mondiale functionele richtlijnen, standaarden en wettelijke eisen, ontwikkel, implementeer en voer je mede financieringsplannen uit. Je geeft, rechtstreeks en/of onrechtstreeks, leiding aan het finance, procurement en customs team en rapporteert hiërarchisch aan de President Vopak BU Belgium en functioneel aan de Executive Vice President Finance and Procurement.

Strategische ontwikkeling

In deze rol draag je bij aan de ontwikkeling en uitrol van de strategie van Vopak België. Je speelt een actieve rol bij het ontwikkelen en bewaken van de financiële modellen als basis voor de terminal masterplannen voor de vier sites in de Antwerpse haven.

Je communiceert met verschillende managementniveaus binnen Vopak België om te zorgen voor duidelijkheid en acceptatie, gericht op maximaal financieel rendement. Je bewaakt en rapporteert de voortgang met betrekking tot de uitvoering van de strategie, waarbij je ervoor zorgt dat overeengekomen plannen, acties en tijdlijnen zoals uiteengezet in het strategieplan en de terminal masterplannen worden gehaald, met een specifieke focus op de winstgevendheid van het product- en tankpark portfolio.

Je draagt bij aan een organisatorische, juridische en fiscale structuur die de uitvoering van de strategie ondersteunt.

Business Control

Je voegt waarde toe aan de besluitvormingsprocessen van het management door leiding te nemen op het gebied van business control. Je zorgt voor de tijdige beschikbaarheid van zinvolle bedrijfsanalyse rapporten, ter ondersteuning van managementbeslissingen die de inkomsten, marges en kostenbeheersing van de werkmaatschappijen verbeteren.

Je bent leider op het gebied van kostenbeheersing van de werkmaatschappijen, dankzij efficiënte kostenbeheersing analyses en plannen zorg je voor continue verbetering. Je zorgt ervoor dat kosten verantwoordelijke budgethouders worden geïnformeerd en uitgedaagd worden over kostenniveaus en prognoses. Je stelt budgetten en forecasts op, in overeenstemming met de vereisten van Vopak.

Je voert opbrengst-, prestatie- en variantie analyses uit om acties te plannen teneinde hiaten in het Flash-rapportageproces te dichten.

Je bent verantwoordelijk voor het identificeren en implementeren van initiatieven om de overheadkosten te verlagen en het werkkapitaal te verminderen. Jij en je team valideren initiatieven en bewaken de voortgang van de waarde die in andere werkstromen is vastgelegd.

Financiële controle en rapportage

Je leidt de veelomvattende analyses van Management Reporting in overeenstemming met de Vopak (IFRS) Accounting Manual, dat van toepassing is in samenwerking met de shared service provider.

Je zorgt voor het tijdig opstellen van de jaarrekening in overeenstemming met de Belgische Gaap.

Je zorgt voor de tijdige beschikbaarheid van nauwkeurige periodieke rekeningen en rapporten.

Je zorgt voor een adequate bewaking van de balansposities, waaruit een goed zicht op activa en passiva op afsluitmomenten blijkt.

Je waakt over de algemene gegevenskwaliteit en daagt andere functies uit als dit nodig is.

Groei- en investeringsprojecten

Je speelt een belangrijke rol bij het verhogen van de kwaliteit van de activa door een kosten gedisciplineerde benadering van capex, in overeenstemming met de projectmethodologie van Vopak.

Je ondersteunt bij de besluitvorming door het management door evaluatie van en advies over financiële en economische, risico- en juridische implicaties, blootstelling aan aansprakelijkheid bij projecten en project aanbestedingen – inclusief het verstrekken van robuuste financiële modellen en het continu monitoren en ter discussie stellen van de commerciële aannames.

Je bewaakt projecten door functioneel aansturen van de project control functie en het uitdagen van voortgang, commitment en bestedingen aan projecten.

Je bewaakt de voortgang van het ondersteunende capex-portfolio en het IT-capex-programma.

Financiële en interne controleprocessen

Je leidt alle financiële processen, in nauwe samenwerking met het management en in lijn met het financiële beleid van Vopak. Je zorgt voor adequate interne controles en uitvoering van financiële processen, indien van toepassing, in contact met de shared service provider.

Je zorgt ervoor dat processen met betrekking tot Crediteuren, Debiteuren en R2R correct worden uitgevoerd.

Je levert nauwkeurige cashflow prognoses en zorgt ervoor dat het (FX) hedging beleid wordt nageleefd.

Je zorgt voor het optimaliseren, monitoren en periodiek testen van de interne beheersingsprocessen om de betrouwbaarheid te vergroten met behoud van efficiëntie en effectiviteit.

Je bent verantwoordelijk voor de toepassing van het Financial Governance-raamwerk (d.w.z. Control Risk Self-Assessment) op consistente wijze door de hele onderneming, waarbij wordt gezorgd voor afstemming met het Vopak-raamwerk.

Je zorgt voor het “claimbeheer” en waakt erover dat alle claims (zowel klant claims als andere eigendoms- en aansprakelijkheidsclaims) worden geregistreerd, bekend, beheerd en gerapporteerd, zodat de voortgang wordt bewaakt en dat blootstellingen goed worden verantwoord in de financiële overzichten .

Je zorgt voor naleving van toepasselijke belastingwetten en voor adequate belastingaangifte.

Je zorgt voor eventuele belastingvoordelen mbt investeringen en zorgt ervoor dat de wettelijke wetten worden nageleefd en de wettelijke aangifte wordt gedaan.

Je bent verantwoordelijk voor adequate verzekeringsdekking en het oplossen van incidenten in samenwerking met de Vopak Global Insurance Department.

Leiderschap

Je geeft leiding aan je teams door medewerkers aan te trekken, te leiden en te ontwikkelen zodat zij in staat zijn de doelstellingen van de afdeling te realiseren.

Je bent het operationeel aanspreekpunt voor de Douane en Sourcing & Procurement medewerkers voor Finance gerelateerde zaken op de terminals.

Management

Je identificeert risico’s en blootstellingen voor de respectieve locaties, in overeenstemming met het Vopak Enterprise Risk Management-proces.

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van het mitigatieplan en bijhouden van het risicoregister van de respectievelijke locaties.

Je houdt toezicht op het beheersen van de voorraadadministratie en het opvolgen van voorraadverschillen ter controle van het voorraadadministratie proces.

Je bewaakt de stand van zaken van erfpacht vergunningen en tijdige verlenging, inclusief nauwkeurige rapportage van IFRS 16 leaseverplichtingen.

Je houdt toezicht op betrouwbaarheid van informatie en rapportages in het algemeen en toezicht op duurzaamheidsrapportages en trendanalyses, om de impact op de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf en de betrouwbaarheid van deze gegevens te benadrukken.

Jouw kwaliteiten en vaardigheden

Je bent een ervaren persoon met sterke contractuele, juridische en commerciële kennis, gekoppeld aan een strategische mindset. Je beschikt over sterke leiderschapskwaliteiten en bent cultureel bewust.

Verder heb je:

Een masterdiploma in een economische of bedrijfskundige richting.

Succesvol relevant track record in een financiële managementfunctie.

Aantoonbare integriteit voor financieel rentmeesterschap

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Vereiste competenties: analytisch en conceptueel denken, klantgerichtheid, aanpassingsvermogen en verandering, beïnvloedingsvaardigheden. Teamspeler, goede probleemoplossende vaardigheden en in staat om meerdere taken effectief uit te voeren.Je bent een ervaren persoon met sterke organisatorische en leiderschapsvaardigheden.

Wat heeft Vopak verder nog aan jou te bieden

Een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische, internationale omgeving waar je van dichtbij kan meemaken hoe Vopak zich inzet in de ontwikkeling van haar nieuwste site Vopak Energy Park Antwerp waar de focus op hernieuwbare energieën zal liggen. Uiteraard kan gerekend worden op een competitief verloningspakket.

Onze Vopak Values

Care for SHE * Integrity * Commitment * Agility * Team Spirit

Welkom bij Vopak

Wij verwelkomen sollicitaties van alle voldoende gekwalificeerde personen, ongeacht je origine, geslacht, religie/geloof, seksuele geaardheid of leeftijd.

Job Category: Finance
Job Type: Finance Management
Job Location: Antwerp
Job Sector: Oil/Gas/Logistics
ID: Finance & Procurement Manager

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx