De functie
U behoort tot het management team, leidt en beheert het engineering- en ontwerpteam van alle projecten, dit van aanvang tot voltooiing. Met het organisatorisch vermogen dienen de project- en coördinatievergaderingen te worden georganiseerd. CTO volgt de engineering teams op van diverse werven, dit nationaal en internationaal. CTO is verantwoordelijk voor het aansturen van eigen personeel (zowel eigen team als de bemanningsleden) en onderaannemers.
CTO stelt de werfplanning op en controleert dat alles vlot verloopt. Hij zorgt ervoor dat elk project voldoet aan de wettelijke richtlijnen, gezondheids- en veiligheidseisen alsook de milieurichtlijnen. Het evalueren van projectinformatie, nakijken van al de nodige documentatie, evalueren van kostenparameters en het identificeren van succesfactoren behoort tot het uitgebreid takenpakket van de CTO. Het stellen en opvolgen van meetbare doelstellingen d.m.v. KPI’s.

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN

• Leidinggeven aan en waarborgen dat alle medewerkers (collegae op kantoor en aan boord) de geldende processen opvolgen door interactie met de verschillende afdelingen (dispatch, safety, financiële afdeling)
o Dagelijks een aangepast en efficiënt kader aan te bieden (teamvergaderingen, coaching…)
o Het werk organiseren en optimaliseren en de teamleden te voorzien van de juiste instrumenten (digitalisering enformalisering van processen, enz.).
o De nodige informatie verstrekken aan dispatcher/bevrachter en HR zodat deze het schip optimaal kan inplannen en de opdrachtgevers en crew tijdig kan informeren
• Waarborgen dat het schip voldoet aan de laatste eisen, wetten, regels en richtlijnen zoals beschreven in het ADN, OCIMF, ISGINTT, TMSA en instructiehandboek.
o Eventuele onderhoudscontracten bespreken met de leveranciers en deze voorleggen aan het management.
o Klasse (vijfjaarlijkse en tussenklassen) plannen en opvolgen.
o Planning preventief onderhoud opstellen.
o Geven en organiseren van gepaste trainingen en opleidingen aan boord.
• Coördineren en opvolgen van het PMS (Marad systeem).
• Coördineren en opvolgen van incidenten (afwijkingen) in samenspraak met het management.
• Interactie met externe relaties en verantwoordelijk nemen voor de budgettering.
o Het definiëren van de middelen, de lasten en de totale kosten en vervolgens de bijbehorende planning maken en opvolgen.o Opmaken van maandelijkse rapportages t.b.v. management overleg.
o Jaarlijkse evaluaties opmaken van externe leveranciers (voor intern gebruik).
• Scheepsbezoeken afleggen en opmaken van rapportage.

Het profiel


KENNIS-EISEN:
• Beheersen van de technische , nautische en wettelijke eisen m.b.t. binnenvaart
• Een succesvolle management trackrecord en de wens om te evolueren door de operationele verantwoordelijkheid te nemen
• Hoog theoretisch (technisch) niveau
• Bedreven kennis van de Nederlandse en Duitse taal
• Bedreven zijn met programma’s van Microsoft Office
• Bedreven zijn met een PMS systeem (Planned Maintenance System)
• Bekend zijn met veiligheidspreventie
• In staat zijn om oplossing te vinden voor moeilijke technische problemen
• Up to date zijn met de technische, wettelijke en andere ontwikkelingen in de binnenvaart

OPLEIDINGSEISEN/-WENSEN:
Om succesvol te zijn in deze positie denken wij dat u over een Technische engineers diploma (Werktuigkunde, Scheepsbouwkunde, Hogere Zeevaartschool) beschikt
• In het bezit zijn van ADN (ADR) diploma
• In het bezit zijn (nog te volgen cursus en examen) van diploma “Veiligheidsadviseur ADN”

ERVARING:
• 5 tot 10 jaar relevante management ervaring bij een technisch bedrijf (bij voorkeur binnenvaart)
• Technische en operationele kennis van de aangewezen vloot

Onze klant
De Plouvier Group NV beschikt over een vloot van meer dan 30 tankschepen met capaciteiten die variëren tussen de 1500 en 4200 ton draagvermogen. Deze tankschepen zijn specifiek uitgerust voor het vervoer van minerale oliën en zijn componenten over de Europese waterwegen.
Buiten de range aan vaste schepen worden dagelijks naargelang de behoeften van de markt tankschepen van bevriende rederijen bevracht en dit zowel voor stookolievervoer als voor blanke transporten.
Wegens groei en vervanging zoeken wij namens onze klant naar kandidaten voor de positie van:

Job Category: General Management
Job Location: Belgium/Europe

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx